Pris direkt Gratis offert

Produkter inom grus, makadam, bergkross och matjord

STENMJÖL 0/2
Den här krossprodukten rekommenderas till justering och hårdgöring av gångbanor, fotbollsplaner, plattsättning och asfalttillverkning.
Volymvikt: 1,6 ton/m³

STENMJÖL 0/4
Den här krossprodukten rekommenderas till justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter, körytor och plattsättning.
Volymvikt: 1,6 ton/m³

BERGKROSS 0/16
Den här krossprodukten rekommenderas till att användas som väggrus.
Volymvikt: 1,7 ton/m³

BERGKROSS 0/32
Den här krossprodukten rekommenderas till bärlager i vägar och planer.
Volymvikt: 1,7 ton/m³

BERGKROSS 0/45
Den här krossprodukten rekommenderas till bärlager i vägar, planer och körytor.
Volymvikt: 1,7 ton/m³

BERGKROSS 0/63
Den här krossprodukten rekommenderas till förstärkningslager i vägar och planer.
Volymvikt: 1,7 ton/m³

BERGKROSS 0/90
Den här krossprodukten rekommenderas till förstärkningslager i vägar och planer.
Volymvikt: 1,7 ton/m³

BERGKROSS 0/150
Grovt förstärkningslager för större lagertjocklekar.
Volymvikt: 1,6 ton/m³

MAKADAM 2/5 FLIS
Flis är ett krossat material och rekommenderas till plattläggning och till
halkbekämpning av gång och cykelbanor.
Volymvikt: 1,3 ton/m³

MAKADAM 4/8 FLIS
Flis är ett krossat material och rekommenderas till plattläggning och till
halkbekämpning av gång och cykelbanor.
Volymvikt: 1,3 ton/m³

MAKADAM 8/16
Den här krossprodukten rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen och som överyta på garageplaner.
Volymvikt: 1,3 ton/m³

MAKADAM 16/32
Den här krossprodukten rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen.
Volymvikt: 1,3 ton/m³

MAKADAM 90/150
Skärv används till fyllnadsmaterial vid anläggning av t ex väg. Den fungerar också bra att ha i gabioner.
Volymvikt: 1,4 ton/m³

Dränering/gjutsand
Den här sanden rekommenderas till murning.
Volymvikt: 1,5 ton/m³

Natursingel 6/10
Den här grusprodukten rekommenderas som överyta på trädgårds- och parkgångar.
Volymvikt: 1,3 ton/m³

Natursingel 10/16
Den här grusprodukten rekommenderas som överyta på trädgårds- och parkgångar.
Volymvikt: 1,4 ton/m³

Natursingel 16/32
Den här grusprodukten rekommenderas till dränering.
Volymvikt: 1,4 ton/m³

Matjord Harpad/Oharpad
Det kan vara så att ni vill ha jord till nya rabatter eller till en ny trädgård. Oavsett vad som ska anläggas så levererar vi snabbt och professionellt till rätt pris och på angiven plats. Matjord innehåller inga tillsatser eller substanser.
Det är en produkt som kommer direkt från naturen och saknar gödsel och gödning.

Harpad matjord
Det talas om harpad och oharpad matjord. Skillnaden mellan dem är att den harpade jorden är någorlunda ”rensad” och saknar större stenar, rötter eller andra material. En del av detta material kan trots alltid finns kvar. Det är enbart positivt då mindre stenar behåller värme och fukt i jorden. PÅ så sätt bibehålls jordkvaliteten. Den harpade matjorden är grovsållad och är ej ogräsbehandlad. Vi garanterar dock att vår matjord inte innehåller ogräs i något större omfång.

Harpad jord används flitigt till att anlägga parker eller trädgårdar. Den harpade jorden fungerar även utmärkt som jord för odling. Harpad matjord är lämpar sig ofta för att köpa i stora kvantiteter. Detta då man ofta behöver stora kvantiteter av denna jord vid ett och samma tillfället. Att köra flera vändor med bil är då sällan lönsamt. I stället kan det vara ett bra alternativ att låta oss köra ut ett tipplast till ditt hus eller din arbetsplats. Vi säljer även oharpad matjord, vilken inte är sållad alls. Den här jorden lämpar sig inte för odlingar av något slag, men fungerar mycket bra som fyllnadsmaterial.

Vi utför både asfalt- och grustransporter. Hos oss kan du köpa både grus, naturgrus, makadam, bergkross och harpad matjord. Vi levererar ända fram till dörren.