Pris direkt Gratis offert

Miljö & Återvinning

Renhållning

Vi utför det mesta inom renhållning och miljötransporter. Våra fordon tar effektivt hand om allt från industriavfall till privata vindsröjningar eller trädgårdsavfall. Vi har också resurser samt tillstånd att hantera farligt gods.

Slamsugning

Våra moderna och effektiva bilar utför både slamsugning och högtrycksspolning. Inspektionskameran lokaliserar fel utan onödiga och kostsamma ingrepp. Vi har också resurser samt tillstånd att hantera farligt gods.