Pris direkt Gratis offert

Brännbart avfall

Väljer du att hyra en container för brännbart avfall får du slänga följande material.

OBS!
Containern får ej innehålla farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall eller hushållsavfall.

 • Ej material större än 1x1 meter
 • Ej balat/rullat material
 • Formvirke
 • Pallar
 • Träemballage
 • Spånskivespill
 • Plywood
 • Köksinredning
 • Dörrar
 • Karmar
 • Lister
 • Wellpapp
 • Papper (ej rullar)
 • Plaströr
 • Plastleksaker
 • Plastmöbler
 • Skumplastemballage
 • Tapetspill
 • Takpapp (ej hela rullar)
 • Frigolit
 • Täckpapp
 • Täckplast & tejp
 • PVC - Rörs spill
 • Plastburkar (tomma)
 • Plastemballage (ej armerad)
 • Linoleummattor (mindre bitar)