Pris direkt Gratis offert

Trädgårdsavfall / ris

Väljer du att hyra en container för trädgårdsavfall (Ris) får du slänga följande material.

OBS!
Containern får ej innehålla farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall, hushållsavfall, jord, betong, tegel, grus eller singel.

  • Ris
  • Grenar
  • Ej komposterbart material typ jord, löv, gräs och mossa