Pris direkt Gratis offert

Trädgårdsavfall / komposterbart

Väljer du att hyra en container för trädgårdsavfall (komposterbart) får du slänga följande material.

OBS!
Containern får ej innehålla farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall, hushållsavfall, jord, betong, tegel, grus eller singel.

  • Jord
  • Löv
  • Gräs & mossa
  • Ej Ris & grenar