Pris direkt Gratis offert

Hyra lageryta

Funderar Ni på att hyra lager eller har platsbrist på Ert befintliga lager?
LBC's anläggningar är både flexibla och kostnadseffektiva lagerhotell. Vi erbjuder lagerhållning av gods efter kundens unika behov.
Våra kunder hyr lager för enstaka kartonger till fullastade containers, både för kortare och längre tidsperioder.

LBC kan hjälpa Ert företag att sänka Era nuvarande lagerkostnader samtidigt som Ni slipper sköta den löpande lagerhanteringen. Allt gods som LBC lagrar och hanterar sker i lagerfastigheter anpassade för lagerhållning.

Våra lagerhotell har godkänd bevaknings-, larm-, brand- och fuktskydd. Lokalerna är godkända av företagets försäkringsbolag och kontrolleras årligen av utsedda besiktningsmän för att säkerställa lagerhållningens säkerhets- och kvalitetsaspekt.

Kontakta LBC för offert